یکماهه (روزانه 5 طرح) 50/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 5 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 1 ماه
 • 40000 تومان
 • دو ماهه (روزانه 5 طرح) 80/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 5 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 2 ماه
 • 64000 تومان
 • سه ماهه (روزانه 5 طرح) 120/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 5 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 3 ماه
 • 96000 تومان
 • یک ماهه (روزانه 10 طرح) 100/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 10 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 1 ماه
 • 80000 تومان
 • دو ماهه (روزانه 10 طرح) 170/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 10 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 2 ماه
 • 136000 تومان
 • سه ماهه (روزانه 10 طرح) 250/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 10 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 3 ماه
 • 200000 تومان
 • یک ماهه (روزانه 20 طرح) 150/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 20 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 1 ماه
 • 120000 تومان
 • دو ماهه (روزانه 20 طرح) 250/000تومان

 • دانلود رایگان
 • 20 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 2 ماه
 • 200000 تومان
 • سه ماهه (روزانه 20 طرح) 300/000 تومان

 • دانلود رایگان
 • 20 دانلود روزانه
 • 20 درصد تخفیف
 • مدت اعتبار 3 ماه
 • 240000 تومان
 • روش های خرید از سایت

  در روش اول می توانید با داشتن رمز اینترنتی و رمز دوم کارت بانکی خود از طریق همین صفحه خرید خود را انجام دهید که به صورت آنلاین در همان لحظه حساب کاربری شما شارژ خواهد شد .

  روش دوم :می توانید مبلغ اشتراک را به شماره کارت ذکر شده کارت به کارت کرده و جهت شارژ حساب کاربری خود با شماره 09372740366 تماس حاصل نمایید.

  در نظر داشته باشید که بعد از انجام کارت به کارت باید تماس گرفته و شماره پیگیری مبلغ واریزی اطلاع داده شود تا حساب کاربری شما شارژ شود.
  با تشکر

  شماره تماس : 09372740366
  شماره کارت 6104337683001505 - بانک ملت . ابراهیم نیازمند